Warsztaty ekspresji twórczej: „Czuję, tworzę, integruję”

Autor i trener: Alicja Maja Zieńko

Warsztaty ekspresji twórczej są pretekstem do spotkania z samym sobą, do doświadczenia swojego głębszego ja, do dostrzeżenia wpływu swojego pełnego ja na sposób (rodzaj i treść) wyrażania siebie – w malarstwie i też w codziennym funkcjonowaniu.
Malowanie ekspresyjne rozpoczyna się w momencie kontaktu człowieka z własną świadomością swoich myśli, emocji i odczuć w ciele. Rozwija się dalej dzięki spotkaniu ze sobą jako odkrywcy, badacza, twórcy. Ważne staje się odkrycie wpływu na obraz, możliwość jego transformowania – przeżycie zmiany.
Malowanie warsztatowe w grupie daje pole do doświadczenia różnorodności, jaka jawi się i w obrazach i w życiu. Równie silna podczas malowania jest refleksja nad sobą – zrobiłem/am coś samodzielnie, od początku do końca. Człowiek odkrywa to, co sam potrafi, czego potrzebuje i jak się z tym czuje. Wzrasta poczucie własnej wartości i siły sprawczej.
Warsztaty ekspresji twórczej maja więc szersze pole oddziaływania, niż tylko plastyczne, i szerszy zakres celów. Celem głównym jest rozwój osobisty.
Osią warsztatów są zabawy interakcyjne. Mają one na celu zintegrowanie grupy, uruchomienie w niej jej własnych potencjałów, danie przestrzeni do poznawania i doświadczania procesów zachodzących w grupie. To też praca nad samodzielną przestrzenią wewnętrzną, która staje się nie tylko sposobem na odreagowanie po szkole czy pracy, sposobem na relaks i wyciszenie, ale także przyczynkiem do tworzenia nowych wartości. Rozwój osobisty człowieka wpływa bezpośrednio na tempo i sposób uczenia się, pracy, na podejmowanie decyzji, dokonywanie wyborów – tych osobistych i zawodowych.

Oczekiwane efekty:
1. Uczestnik będzie mógł odnaleźć swój styl ekspresji malarskiej i komunikacyjnej.
2. Będzie miał możliwość odkrywania, doświadczania i budowania stabilnego poczucia własnej wartości.
3. Rozwinie samodzielność, wytrwałość i samokontrolę.
4. Doświadczy zintegrowanego ja oraz uświadomi sobie wpływ kreatywności na działanie i podejmowanie decyzji.

Warszawa
Al. Solidarności 155 lok. 36
tel.: 22 258 45 46
kom.: 509 718 404
e-mail: gabinet@psycholog-sienna.pl

 
Gabinet psychologiczny - pomoc psychologiczna w Warszawie
Skyclinic przeszczep włosów Artas optyka-victoria.pl https://laflora.pl http://villanova.plwww.medhoodie.pl