Poradnictwo pychologiczne

Jest jedną z form pomocy stosowanej wobec osób zdrowych, doświadczających okresowych trudności, wynikających z nowych zadań rozwojowych (wkroczenie w życie szkoły, budowanie tożsamości, wybór partnera życiowego i angażowanie się w związek partnerski, zadania związane z pracą zawodową, opieka nad dziećmi - rola rodzicielska, opieka nad starzejącymi się rodzicami, przejście na emeryturę, itd.), bądź z różnych innych, nowych sytuacji życiowych. Celem pomocy jest pokonanie przeszkód stojących na drodze do osobistego rozwoju, zmodyfikowanie dotychczasowych umiejętności i opanowanie nowych.

Interwencja kryzysowa

Służy wsparciu emocjonalnemu, udzieleniu niezbędnych informacji i narzędzi do działania w stanach napięcia, poczucia bezradności i lęku przed utratą kontroli nad swoim życiem, spowodowanych sytuacją kryzysową. Jest formą doraźnej, szybkiej pomocy, wymagającej często zaangażowania różnych specjalistów, nie tylko psychologa. Pomocny może być także prawnik, lekarz, pedagog czy pielęgniarka. Ich działania ukierunkowane są na złagodzenie cierpienia osoby w kryzysie i odzyskanie przez nią możliwości samodzielnego radzenia sobie.
Kryzys psychiczny może dotknąć każdego z nas. Z jednej strony, może stanowić zagrożenie dla naszego życia i zdrowia, ale z drugiej – może być szansą na zmianę.

Warszawa
Al. Solidarności 155 lok. 36
tel.: 22 258 45 46
kom.: 509 718 404
e-mail: gabinet@psycholog-sienna.pl

 
Gabinet psychologiczny - pomoc psychologiczna w Warszawie
Skyclinic przeszczep włosów Artas optyka-victoria.pl https://laflora.pl http://villanova.plwww.medhoodie.pl